Тренінг


      В рамках декади «Здорового способу життя» у Васильківському коледжі Національного авіаційного університету, для хлопців другого та третього курсів, пройшли тренінги під назвою «Збереження репродуктивного здоров’я. Планування сім’ї».
      Лариса Миколаївна Заливна – кандидат медичних наук, лікар, тренер програми “Здоров’я жінок України” (при підтримці USAID) допомогла студентам коледжу отримати корисні знання з даної тематики.
      Під час проведення тренінгу між хлопцями та тренером встановились довірливі відносини, тому відповіді юнаків на запитання тренера були глибокими та відвертими за змістом. Встановлення зворотного зв’язку є найважливішим фактором успішного проведення тренінгу, так як, надає можливість тренеру виявити загальні тенденції та настрої, рівень обізнаності з того чи іншого питання учасників тренінгу та вчасно скоригувати потік інформації у відповідне русло.
      Молодь мала змогу отримати відповіді на такі питання: що таке репродуктивне здоров’я? Як перевести слово репродукція? Що таке репродуктивна система? Які фактори поведінки і спеціальні заходи допомагають зберегти репродуктивне здоров’я повністю? Що таке планування сім’ї? Що таке здоров’я? Від чого залежить здоров’я? Які види здоров’я зберігають повне здоров’я? Приділялась увага таким питанням, як попередження раннього початку статевого життя, інформація про планування сім’ї, профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом, ВІЧ/СПІДа, профілактика алкоголізму, наркоманії, паління тощо.
      Останнім часом у суспільстві викликає занепокоєння стан репродуктивного здоров’я, що є невід’ємною складовою здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Дошлюбні статеві відносини серед студентів стали досить поширеним явищем і, в окремих випадках, навіть нормою поведінки.
      Наслідком є подальше руйнування інституту сім’ї, що проявляється в зменшенні кількості зареєстрованих шлюбів, підвищенні показників розлучень, зростанні дитячої інвалідності, бездоглядності, соціального сирітства. Страждає генофонд нації, кожна третя дитина з’являється на світ з певними генетичними вадами.
      Подібні тренінги є важливими і своєчасними у вихованні та утвердженні моральних норм серед студентства, бо наслідки необізнаності та неосвіченості у цих питаннях є досить тяжкими, як для особистості, так і для суспільства загалом.
      Спектр піднятих, під час тренінгу, питань досить широкий та цікавий для молоді, тому, виховний відділ та адміністрація коледжу ініціювали продовження співпраці з тренерами програми “Здоров’я жінок України” (при підтримці USAID), плануючи залучити до програми хлопців та дівчат випускних груп, викладачів.