Тиждень права


   З 05 по 09 грудня 2016 р. у Васильківському коледжі НАУ проходив тиждень правових знань з нагоди Міжнародного Дня прав людини. В рамках тижня відбувся ряд заходів, які сприяли підвищенню рівня правової освіти і правового виховання студентів.
   

Екскурсія до районного суду

   06 грудня 2016 р. для студентів третього курсу спеціальності: «Соціальна робота» була проведена екскурсія до Васильківського міськрайонного суду. Студенти мали можливість поспілкуватися з представниками судової установи, наглядно побачити залу судового засідання.
   Перед студентами виступив суддя Васильківського міськрайонного суду Київської обл. Костянтин Вікторович Медведєв. Під час свого виступу він розповів про те, які існують способи захисту прав та підстави відповідальності у цивільному праві. Не менш цікавою для студентів стала розповідь про те, як закон врегульовує життя сім’ї, як виникають та якими бувають права і обов’язки батьків і дітей. Під час свого виступу Костянтин Вікторович розповів про ті судові процеси у своїй практиці, які були цікавими не лише з професійної точки зору, а і визвали особисті емоційні переживання за долю учасників. Студенти ставили судді багато різноманітних запитань по точці зору на які отримували змістовні та вмотивовані відповіді. Наостанок, Костянтин Вікторович наголосив, що любить спілкуватися з молодим поколінням і вважає, що правові освітні програми є необхідним інструментом для поліпшення ситуації з захистом прав людини у сучасному українському суспільстві.

   Заняття з елементами тренінгу
   «Шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод»
   З 05 по 09 грудня серед студентів Васильківського коледжу НАУ були проведені тренінгові заняття спрямовані на формування загальної культури прав людини. Під час проведення занять Олена Перехрест (Голова циклової комісії «Соціальна робота») та Олена Пєстрікова (методист виховного відділення) демонстрували відеоролики про фундаментальні права людини Загальної декларації прав людини, проводили обговорення.
   Найбільше сподобалися студентам практичні завдання. Під час розігрування правової ситуації, по ролях на основі імпровізації, студенти визначали , які права людини було порушено у заданих ситуаціях згідно з Конституцією України. Проводили детальний аналіз правової ситуації.
   Творчий підхід проявили студенти під час роботи у малих групах над створенням значків, символів прав людини. Під час міні лекції тренери розповіли про еволюцію прав людини від Великої хартії вольностей 1215 року до Загальної декларації прав людини 1948, Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, а також Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, які були прийняті в 1966 році, а також обговорили питання, як гарантуються і захищаються права і свободи людини у повсякденному житті.
   Отже: Культура прав людини – це та культура, де люди:
   • Володіють знаннями про права людини та поважання їх і про основні свободи;
   • Мають почуття власної самоповаги і поваги до інших людей, цінують гідність людини;
   • Демонструють ставлення та поведінку поваги до прав інших осіб;
   • Практикують справжню гендерну рівність в усіх сферах;
   • Виявляють повагу, розуміння і визнання культурного різноманіття, особливо щодо різних національних, етнічних, релігійних, мовних та інших меншин та громад;
   • Є уповноваженими та активними громадянами;
   • Сприяють демократії, соціальній справедливості, гармонії у суспільстві, солідарності і дружбі між народами та націями;
   • Беруть активну участь у поглибленні діяльності міжнародних організацій, спрямованій на формування культури миру, заснованої на загальних цінностях прав людини, міжнародному взаєморозумінні, терпимості і ненасильстві.
   Ці ідеали будуть проявлятися по-різному в різних суспільствах, зважаючи на відмінні соціальні, економічні, історичні та політичні традиції і реалії. Звідси випливає, що також існуватимуть різні підходи до освіти в області прав людини. Можуть існувати різні погляди на кращий або найбільш придатний спосіб руху в напрямку культури прав людини, але саме так і повинно бути. Окремі особи, групи осіб, громади та культури мають різні точки відліку та проблеми. Культура прав людини повинна враховувати і поважати ці відмінності.
   «Кожна особа і кожний орган суспільства повинні прагнути шляхом освіти сприяти поважанню основних прав людини і основних свобод».
Преамбула Декларації ООН з освіти та виховання в області прав людини

   На інформаційному стенді студентської Ради ВК НАУ був розміщений «Календар прав людини»

   Студентська Рада ВК НАУ
   Інформаційний департамент