Правила прийому 2019

Документ щодо дотримання вимог Закону України (Про захист персональних даних) під час вступної кампанії

Правила прийому до Васильківського коледжу Національного авіаційного університету в 2019 році І. Загальні положення

Правила прийому 2019р.

Додатки:
Перелік освітніх ступенів

Перелік конкурсних предметів