Педагогічні читання


     Педагогічні читання – одна з традицій та невід’ємна частина методичної роботи в коледжі. З метою підвищення фахового рівня педагогічних кадрів та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду 21 лютого 2018 р. у Васильківському коледжі НАУ пройшли педагогічні читання з теми «Компетенції сучасного викладача та їх розвиток як умова навчання та виховання майбутніх професіоналів». Лейтмотивом педагогічних читань стало гасло «Від компетентного педагога – до компетентного студента, конкурентоспроможного на ринку праці».
     Ця тематика достатньо широка і може у подальшому стати темою для наступних педагогічних посиденьок, коли у теплому доброзичливому колі колег можна обмінятися досвідом та отримати нові знання, інший погляд на ті чи інші аспекти педагогічної діяльності.
     Педагогічні читання розпочав завідувач методичного кабінету М.К.Шпеко, який зазначив, що удосконалення рівня професійної компетентності – один з напрямків реформування сучасної освіти. У нових реаліях підвищуються вимоги до педагогічного професіоналізму й особистих якостей викладача, це має бути людина з високою професійною компетентністю, розвиненими творчими здібностями, високим рівнем інтелігентності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти.
     В рамках педагогічних читань було заслухано доповіді голови циклової комісії «Соціальна робота» Перехрест О.Ю. з теми «Роль викладача у формування творчої особистості студента»; викладача Маштепи Б.В. з теми «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів»; викладача Любчич Е.В., яка поділилася досвідом із розвитку комунікативної компетентності студентів, який був висвітлений у темі «Використання інтерактивних методів при викладанні іноземної мови». Доповідь викладача Пєстрікової О.Б. «Професійне ставлення до конфліктів та шляхи їх вирішення» викликала масу зацікавленості та обговорення. В цікавій формі Оленою Борисівною було проведено тестування із педагогами з діагностики поведінки в конфліктних ситуаціях – опитувальник Кенета Томаса.
     Педагогічні читання. Для працівників коледжу вони стали ще однією перлиною у методичній скарбничці.
 
 

М.К. Шпеко, завідувач методичного кабінету