Спеціальності


sau3

Код спеціальності:
151

Форма навчання:
Денна форма навчання

Термін навчання:
3 – роки на базі повної загальної середньої освіти (11 клас)
4 – роки на базі базової середньої освіти (9 класів)

Галузь знань:
15 “Автоматизація та приладобудування”

Спеціальність:
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кваліфікація фахівця:

3115 Технік з автоматизації виробничих процесів

Освітній рівень фахівця:
молодший спеціаліст


На зламі тисячоліть характерною ознакою розвитку суспільства є комп’ютеризація та автоматизація, тобто проникнення новітніх технологій у всі сфери діяльності. Це вимагає відповідної підготовки фахівців для вимог сучасного виробництва, сфери обслуговування і управлінських структур, здатних зокрема проектувати та супроводжувати комп’ютеризовані систем автоматики і управління.
Саме тут знання, які були отримані випускниками під час навчання дозволяють їм проектувати й експлуатувати різноманітні електронні пристрої і системи, що використовуються при вимірюванні, контролі і діагностиці, автоматизації й управлінні технологічними та іншими процесами, передачі даних в інформаційних мережах.
Ви цікавитеся науковими досягненнями в галузі автоматизації виробничих процесів? Маєте за мету успішну кар’єру на провідних підприємствах країни? Мрієте про гідну оплату вашої праці? Приходьте до нас!


Ви будете знати:

 • методи проектування механізованого та автоматизованого оброблення інформації
 • засоби обчислювальної техніки та правила їх експлуатації, збирання, передавання та оброблення інформації
 • технологію механізованого і автоматизованого оброблення інформації
 • основні формалізовані мови програмування; основи програмування
 • методи проведення розрахунків і обчислювальних робіт
 • методи розрахунку виконаних робіт
 • позначення на кресленні та методику вимірювань показників точності машин та їх деталей
 • устрій, технологічні можливості та систему експлуатації засобів автоматизації
 • устрій та алгоритм проектування гідроприводів, пневмоприводів та систем гідропневмоавтоматики технологічного обладнання
 • структуру та основи програмування мікропроцесорних пристроїв керування технологічним обладнанням

Ви будете вміти:

 • розробляти, здійснювати супровід та експлуатувати системи управління, контролю та автоматики
 • розробляти, здійснювати супровід та експлуатувати засоби обчислювальної техніки та мікропроцесорні системи
 • розробляти апаратне, програмне та інформаційне забезпечення автоматизованої системи

Ви зможете працювати:

 • на підприємствах з автоматизованими лініями виробництва, таких як машинобудівні заводи, хімічна та нафтохімічна промисловість
 • харчова та переробна промисловість; легка та текстильна промисловість, тощо
 • в установах, що виробляють, обслуговують та експлуатують обчислювальну та організаційну техніку
 • в установах, що забезпечують комунікаційні системи (Internet зв’язок, тощо)
 • у відділах автоматизації, контрольно-вимірювальних систем, систем оповіщення та сигналізації підприємств