Медіаграмотність – вимоги сьогодення!


     08 листопада 2017 року 25 студентів ІІІ та IV курсів, та викладачі суспільних дисциплін Васильківського коледжу НАУ пройшли курс навчання за освітньою програмою «Медіаграмотність» та отримали сертифікати учасників.
     Захід відбувся на базі ВК НАУ, організаторами якого стали Київська облдержадміністрація спільно з Комунальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний молодіжний центр». Лектор освітньої програми Волошенюк Оксана презентувала підручник з медіа грамотності «Критичне мислення у мультимедійному світі» авторами якого є Сінді Шейбе та Фейз Рогоу. Оксана передала підручники до бібліотеки закладу, а найактивніші учасники курсу отримали їх в нагороду.
     Під час навчання були розглянуті такі питання: що таке медіаграмотрість, що ми називаємо медіа, як навчитися аналізувати меседжі, як розвивати критичне ставлення щодо медіа матеріалів. Практичні завдання допомогли закріпити набуті знання та усвідомити, що медіа часто намагаються приховати знаковий характер своїх текстів, а медіаосвіта допомагає пасивній аудиторії правильно читати тексти медіа. Присутні отримали не лише певну кількість знань, а і додаткову мотивацію до розвитку власного критичного мислення щодо медіа матеріалів, опановували вміння розпізнавати однобічну чи перекручену інформацію, знаходити різницю між загальновідомими фактами і такими, що потребують перевірки; визначати надійність джерела інформації; допустимі та недопустимі твердження; різницю між головною та другорядною інформацією; ангажованість суджень тощо. Отже, враховуючи реалії інформаційної епохи молоді життєво необхідно набувати навички інтерпретації інформації, які дозволяють всю медійну інформацію розглядати в контексті сучасної суспільної свідомості та культури. Аналізувати, замислюватись і виступати співтворцем.