Критичне мислення

головна

     Нещодавно студенти першого курсу спеціальності «Програмна інженерія» взяли участь у факультативному занятті з медіаграмотності «Критичне мислення у соціальній взаємодії – виявлення та нейтралізація маніпуляцій» яке для них провела викладач Олена Перехрест.
     Сучасному світу притаманні швидкісні інформаційні потоки із досить інтенсивною динамікою їх якісної та кількісної зміни. Інформація швидко застаріває, тому активізується необхідність у самостійній переробці новітньої інформації та формуванні алгоритмів її застосування.
     Ті, хто володіє прийомами роботи з інформацією, – опановують позицію ведучих – лідерів: вони сприймають, аналізують, ухвалюють рішення, направляють, контролюють.
     Відповідно тих, хто позбавлений навичок роботи з інформацією, частіше чекає роль тих, кого ведуть, за яких думають і вирішують. Людина навіть не помічає, як стає «олов’яним солдатиком» в інформаційних війнах, тому для протистояння різним формам психологічного маніпулювання та деструктивному впливу на свідомість студенти мають оволодіти навичками наукового або критичного мислення.
     Заняття з розвитку критичного мислення у молоді ВК НАУ необхідні з метою оволодіння ними досвідом протистояння інформаційним атакам політиків, рекламістів й PR-фахівців, представників масмедіа та працівників сфери обслуговування.
     Критичність мислення (КМ) – це намагання все аналізувати, оцінювати, не приймати на віру; уміння правильно, об’єктивно оцінювати власні дії, здатність виявляти та визначати власні помилки; піддівати критичному розгляду пропозиції й судження інших людей. Якщо коротко – критичне мислення є виправданим скепсисом у ситуаціях із підвищеним інформаційним ризиком.
     Восени 2017 р. викладачі суспільних дисциплін ВК НАУ пройшли курс навчання за освітньою програмою «Медіаграмотність» та отримали сертифікати учасників і підручник з медіа грамотності «Критичне мислення у мультимедійному світі» Сінді Шейбе та Фейз Рогоу. Окрім зазначеної програми, викладачі були ознайомлені з програмою «Профілактика психологічного маніпулювання і контролю свідомості» (О. Мерзлякова).
     З метою розвитку в молодих людей навички критичності мислення (навички роботи з інформацією: її аналіз, переробка, технології ухвалення незалежного рішення, наявність інформації про культи і культовий контроль свідомості) в коледжі і надалі будуть проводитися заняття з даної тематики.
 
 

Власкор