Конференція.


     З метою підвищення фахового рівня педагогічних кадрів 28 ллистопада 2018 р. у ВК НАУ відбулась науково-методична конференція на тему: «Впровадження активних методів навчання в коледжі». Вступне слово мав заступник начальника коледжу з НВР Гниліцький В.П., який пояснив присутнім важливість застосування активних методів навчання у практичній діяльності педагогів коледжу. Серію доповідей на тему «Впровадження активних методів навчання» розпочав завідувач методичним кабінетом Шпеко М.К.
     Під час проведення заходу була обґрунтована необхідність використання активних методів навчання у коледжі. Визначена роль викладача і студента в навчальному процесі. Запропоновано рекомендації щодо впровадження активних методів у навчальний процес. Охарактеризовано основні методи активного навчання, що забезпечать найбільш ефективне виконання освітніх завдань у коледжі. За результатами проведення заходу планується випустити збірку матеріалів конференції.
     В рамках науково-методичної конференції було заслухано: доповідь голови циклової комісії «Менеджмент» Бабало О.В. «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів»; доповідь голови циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Волохович І.В. «Проблеми мотивації навчання у ВК НАУ»; доповідь викладача Ревки Т.О. «Репродуктивний метод навчання»; доповідь викладача Рассомагіна О.П. «Метод проблемного викладу»; доповідь голови циклової комісії «Інженерія програмного забезпечення» Романовської Л.О. «Частково-пошуковий метод навчання»; доповідь голови циклової комісії «Авіаційний транспорт» Калантиря В.Ф. «Пояснювально-ілюстративний метод навчання»; доповідь голови циклової комісії «Гуманітарної та соціально-економічної підготовки» Буяніної Н.В «Ділова гра як метод активного навчання». Після представлених доповідей було організоване обговорення та прийняте рішення щодо практичного застосування активних методів навчання в коледжі та їх поширення у педагогічній практиці колективу.
 
 

PRESS-ЦЕНТР
ВК НАУ