Захист курсових робіт


     Сесійна пора для студентів коледжу – це безсонні ночі, тривоги з приводу оцінки на іспитах, солодке передчуття літнього відпочинку та час підводити підсумки своїх досягнень у 2017 – 2018 н/р.
     Вітаємо студентів другого курсу спеціальності «Менеджмент» з успішною здачею курсових робіт із дисципліни «Економічна теорія».
     Вивчення курсу «Економічна теорія» дає можливість студентам впевнено включатись у виконання простих форм дослідження від підготовки виступу на семінарському занятті, рефератів з конкретної дисципліни до виконання курсової роботи.
     Студенти спеціальності «Менеджмент» в процесі навчання виконують курсову роботу, мета якої – закріпити елементи науково-дослідної роботи студента, отримати додаткову інформацію з дисципліни на стадії первинного наукового пошуку і показати свою готовність вирішувати теоретичні і практичні завдання зі своєї спеціальності.
     Як показує досвід, широкий вибір форм організації науково-дослідної роботи студентів має велике значення для створення у навчальному закладі атмосфери творчості, а залучення студентів до наукових досліджень сприяє активізації їх розумової діяльності, самовдосконаленню і самореалізації.
     На захисті курсових робіт, окрім студентів 721 групи, були присутні: викладач дисципліни «Економічна теорія» Алла Іванівна Гончарук, головний бухгалтер закладу Наталія Степанівна Галич та завідувач І відділення Віктор Олександрович Колотушкін. Слід зазначити, що деякі теми студентів були найбільш вдало розкриті в процесі дослідження та висновків курсової роботи, а деякі ідеї містять інноваційний компонент і можуть послужити цікавим підґрунтям для написання у подальшому дипломного проекту.
     Представляємо вашій увазі назви курсових проектів та імена їх авторів, яких відзначили члени комісії:

  1. «Гроші і їх роль у товарному виробництві» – Беркут Володимир Юрійович
  2. «Банківська система України: сучасний стан і перпективи розвитку» – Борисенко Оксана Юріївна
  3. «Податкова система як засіб впливу на економіку» – Кострубіцька Анастасія В’ячеславівна
  4. «Суть, форми і причини інфляції» – Клименко Катерина Юріївна
  5. «Дефіцит державного бюджету: причини виникнення та економічні наслідки» – Пархомчук Марія Олександрівна
  6. «Кредит, його сутність та форми» – Прокопишина Таміла Віталіївна
  7. «Світове господарство: сутність, об’єктивні основи становлення, етапи розвитку» – Стасюк Владислав Володимирович
  8. «Кредит: суть, форми та значення в ринковій економіці» – Хомчук Юлія Костянтинівна

     Бажаємо студентам наполегливості та наснаги в оволодінні професійними якостями фахівця у сфері менеджменту.

Алла Гончарук,
викладач економічних дисциплін